• newsbanner54.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner6.jpg
 • newsbanner3.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner48.jpg
 • newsbanner47.jpg
 • newsbanner20.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner36.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Alternative modeller til finansiering af retrofitting

Krav, regler og stigende driftsudgifter skaber et behov for retrofitting af den eksisterende flåde; dels for at opretholde en økonomisk rentabel drift af skibene, dels for at tilpasse skibene til en anden driftsprofil, og endelig for sikre at skibene efterlever skærpede miljøkrav.

Danske maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører råder over nogle af verdens mest højteknologiske samt miljø- og klimavenlige løsninger, der kan imødekomme behovet. Der eksisterer dog en række markedsmæssige barrierer, der forhindrer salget og udbredelsen af disse lovende teknologier. En af de største barrierer er de begrænsede muligheder for at tilvejebringe kapital og kredit til finansiering af de til tider ofte store investeringer. Af samme grund påkalder emnet sig større og større opmærksomhed og nye finansieringsmodeller vinder frem som supplement og alternativ til de mere traditionelle finansieringskilder.

De nye finansieringsmodeller spænder fra variationer over leasing, tilvejebringelse af finansiering gennem tredjepart, herunder investeringsfonde, private investeringsselskaber m.v., samt tilvejebringelse af finansiering gennem udstyrsproducenterne og serviceleverandørerne selv. Modellernes kompleksitet og anvendelsesområder varierer. Fælles for modellerne er, at de er selvfinansierende, og at investeringen betales tilbage via de besparelser, der garanteres og realiseres i forbindelse med installation og brug af den nye teknologi og løsning.

Det internationale NGO Carbon War Room offentliggjorde i juni 2014 rapporten Hidden Treasure: Financial models for retrofits. Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Carbon War Room, PwC og University College London. Den beskriver en række forskellige tredjepartsfinansieringsmodeller, der med stor succes har været anvendt i andre sektorer og nu er forsøgt tilpasset shippingindustrien. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang af de variabler og forudsætninger, som indgår i de foreslåede modeller.

Danske Maritime arbejder på flere fronter i forhold til at lette finansieringen af retrofitting. Blandt andet indgår foreningen i en arbejdsgruppe under European Sustainable Shipping Forum faciliteret af Europa-Kommissionen. Arbejdsgruppens opgave er at komme med forslag til nye instrumenter til finansiering af retrofitting. Senest deltog Danske Maritime som moderator under Green Ship Technology-konferencen, der blev afholdt i København i dagene 11.-12. marts 2015, hvor finansiering af retrofitting blev drøftet, og hvor blandt andre Den Europæiske Investeringsbank, Clean Marine Energy, EfficientShip Finance og BW Ventures hver især præsenterede forskellige finansieringsmodeller.

Yderligere information om de forskellige finansieringsmodeller og Danske Maritimes arbejde på området kan fås ved henvendelse til Tor Hjorth-Falsted på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Danske Maritime bidrager også gerne med faglig sparring, kontakter eller lignende.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934