• newsbanner42.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner31.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner12.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner11.jpg
 • newsbanner7.jpg
 • newsbanner40.jpg
 • newsbanner22.jpg
 • newsbanner15.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Et begivenhedsrigt år 

2013 har været et begivenhedsrigt og travlt år for Det Blå Danmark. Vækstplanen for Det Blå Danmark blev offentliggjort for et år siden, og siden da har mange danske maritime aktører været involveret i en række initiativer afledt af vækstplanens i alt 38 målsætninger.

Det gælder ikke mindst Danske Maritime, der deltager aktivt i arbejdet for at styrke Det Blå Danmarks muligheder for øget vækst og beskæftigelse.

Mange nye initiativer er igangsat i 2013. Det gælder eksempelvis inden for markedsføring af branchen, hvor Søfartsstyrelsen i en tæt dialog med de maritime erhverv har udarbejdet en markedsføringsstrategi, som nu skal implementeres henover de næste år.

Også initiativet Danish Maritime Days, der første gang løber af stablen til oktober næste år, skal være med til at cementere Danmarks rolle som et maritimt centrum og et naturligt samlingssted, når vigtige globale maritime temaer skal drøftes. Initiativet er igangsat af Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime, som tidligere på måneden afholdt det første bestyrelsesmøde i den nystiftede forening Danish Maritime Days. Ved bestyrelsesmødet blev forhenværende Mærsk- og NOL-chef, Flemming R. Jacobs udnævnt som leder af sekretariatet for Danish Maritime Days.

Vækstplanen for Det Blå Danmark peger på, at adgang til kvalificerede medarbejdere til erhvervet er absolut nødvendig, hvis branchen skal udnytte sit vækstpotentiale. Derfor koncentrerer mange initiativer sig om at opfylde det kompetencebehov, der eksisterer nu og fremadrettet i forskellige grene af Det Blå Danmark. En række nye kurser og uddannelser er kommet til eller er undervejs, og flere universiteter har samlet deres maritime aktiviteter i centre på uddannelsesstederne. Danske Maritime er meget engageret i arbejdet med at sikre, at branchen vil fortsat vil have adgang til kvalificeret arbejdskraft, og Foreningen har således deltaget aktivt i flere initiativer vedrørende dette.

I 2013 har også forsknings- og innovationssiden været et fokus for Det Blå Danmark. Bl.a. er det maritime INNO+-indspil 'Blå arbejdspladser via grønne løsninger' blevet udpeget som et af fem samfundspartnerskaber, der skal udbydes i 2014. Danske Maritime ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde i branchen om det nye samfundspartnerskab på det maritime område.

Som ovenstående vidner om, er Det Blå Danmark inde i en positiv udvikling med mange nye og gode elementer, der er kommet til i 2013. Danske Maritime mener dog, at flere vigtige elementer stadig mangler, hvis vi for alvor skal udnytte den maritime industris vækstpotentiale.

Omkostningerne ved industriproduktion i Danmark er høje, og konkurrencen er global. De maritime erhverv har kunder og konkurrenter i hele verden og skal derfor kunne konkurrere globalt. Maritime industrivirksomheder mærker konsekvenserne af, at afgiftsbyrden og enhedslønomkostningerne er steget markant mere i Danmark end i de fleste europæiske lande gennem de senere år. Det presser de danske maritime virksomheder, og der bør overvejes tiltag, der kan gavne konkurrenceevnen for så væsentlig en industri som den maritime.

Mange danske maritime leverancer sker til udlandet. I stigende grad eksporteres systemer og løsninger, som kræver tilstedeværelse af montører eller andre ansatte fra danske leverandører på skibe eller værfter. Det er afgørende for fortsat produktions- og vidensudvikling, at dette arbejde ikke outsources, hvilket risikeres, hvis ikke virksomhedernes lønomkostninger nedbringes. En mulighed er at indføre en maritim montørordning, som vil medføre øget beskæftigelse og et positivt nettoprovenu. Danske Maritime er i løbende dialog med politikerne om sagen, og regeringen undersøger nu muligheden for at etablere en maritim montørordning. Danske Maritime håber, at der snarest i det nye år kan etableres en ordning til gavn for de maritime virksomheder i Danmark.

Områder, der også bør arbejdes for, hvis den danske maritime industri fortsat skal kunne konkurrere globalt, er adgang til finansiering og en ensartet håndhævelse af regler.

Danske Maritime ser frem til at fortsætte arbejdet med de mange såvel igangsatte som nye positive initiativer for at styrke Det Blå Danmark. Samtidig håber Foreningen, at 2014 vil blive året, hvor der for alvor bliver gjort noget for at forbedre rammevilkårene for de danske maritime industrivirksomheder.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934