• newsbanner6.jpg
 • newsbanner48.jpg
 • newsbanner29.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner56.jpg
 • newsbanner27.jpg
 • newsbanner13.jpg
 • newsbanner55.jpg
 • newsbanner35.jpg
 • newsbanner52.jpg
 • newsbanner22.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner3.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation 

Den 28. maj 2014 deltog Danske Maritime i en workshop i London om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation.

Workshoppen var arrangeret af de i EU anerkendte klassifikationsselskaber i samarbejde med den europæiske brancheforening for skibsbygning og maritimt udstyr, SEA Europe. Udover repræsentanter fra klassifikationsselskaberne og den europæiske maritime industri var der deltagelse af repræsentanter fra Europa-Kommissionen, flagstater, rederiorganisationer samt den maritime forsikringsbranche.

Hovedformålet var at få drøftet nogle af de udestående spørgsmål, der fortsat eksisterer i forbindelse med gennemførelsen af artikel 10(1) i EU's rådsforordning nr. 391/2009. Blandt disse spørgsmål var bl.a., i hvilket omfang den model for gensidig anerkendelse, som klasseselskaberne arbejdede med, skabte de fornødne lettelser såvel administrativt som omkostningsmæssigt for de europæiske maritime udstyrsleverandører. Et andet udestående spørgsmål var, om flagstater uden for EU ville acceptere "gensidige anerkendelsescertifikater" udstedt på basis af EU-forordningen. Diskussionen på workshoppen foregik i en positiv atmosfære, og der fremkom mange forslag til løsninger på, hvordan de udestående spørgsmål kunne løses. F.eks. ville klassifikationsselskaberne fremover i større omfang end hidtil inddrage industrien, når der skulle udvikles tekniske krav til brug for gensidig anerkendelse af yderligere kategorier af typegodkendte maritimt udstyr, og selskaberne var også villige til at se på, om der kunne findes en løsning, så gensidig anerkendelse af certifikater ville kunne tilbydes for maritimt udstyr, der normalt krævede individuel certificering af hvert enkelt klassifikationsselskab. Derimod er det fortsat uklart, om der fra klassifikationsselskabernes side er en villighed til at arbejde for en gennemførelse af EU-forordningens artikel 10(1), der skaber reelle besparelser for de europæiske maritime udstyrsleverandører både administrativt og omkostningsmæssigt, og det er desuden uklart om de udstedte "gensidige anerkendelsescertifikater" ville kunne opnå global accept. Accept uden for EU af sådanne certifikater er formentlig en væsentlig forudsætning for opnåelse af besparelser, bl.a. fordi nogle af de vigtigste markeder for udstyrsproducenterne ligger uden for EU, og fordi en væsentlig del af verdenstonnagen også er registreret i lande uden for Unionen.  

Hovedprioriteten for SEA Europe og for de europæiske maritime udstyrsleverandører er fortsat at få skabt en ordning, som sikrer reelle omkostningsmæssige og administrative besparelser for branchen uden at gå på kompromis med den maritime sikkerhed.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934