• newsbanner5.jpg
 • newsbanner40.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner10.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner56.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner2.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

EU-Kommissionen bakker op om Danske Maritime i statsstøttesag

EU-Kommissionen har modtaget protester fra flere lande over den påtænkte statsstøtte til en tørdok i Thyborøn og vurderer, at støtten ville være ulovlig, da den hverken tjener et almennyttigt formål eller søger at rette op på et konstateret markedssvigt.
 
EU-Kommissionens kontor for statsstøtte har i nogen tid ført drøftelser med både Transportministeriet og med Danske Maritime vedrørende den påtænkte statsstøtte til etablering af en ny tørdok i Thyborøn. Ved det seneste møde med Kommissionen erfarede Foreningen, at den hollandske værftsindustri deler Danske Maritimes bekymringer, og at der tillige er indgivet en klage fra et svensk værft til Kommissionen. Der er således ingen tvivl i Kommissionens tjenestegrene om, at der er en EU-dimension i sagen, og at det vil være konkurrenceforvridende, hvis støtten bliver gennemført.
Danske Maritime har ved samtaler med blandt andet fiskerikommissær Maria Damanakis kabinet mødt forståelse for det synspunkt, at støtte til at opføre en tørdok ikke kan anses for fiskeristøtte, også selvom man skulle finde på at udbetale midlerne via Fiskerifonden.

I Kommissionen har sagen først ligget hos generaldirektoratet for konkurrence og efterfølgende hos generaldirektoratet for maritime anliggender og fiskeri. Efter en del argumentering er sagen nu tilbageført til generaldirektorat for konkurrence, som hele tiden har været den enhed, Danske Maritime har anset som den rette til at håndtere sagen, og som var den enhed, Foreningen i sin tid rettede sin klage til. Danske Maritime har udbygget sin klage med de oplysninger, Foreningen har fået under sagens forløb. Det drejer sig bl.a. om en oplysning fra fhv. transportminister Hans Christian Schmidt om, at der ikke var foretaget undersøgelser af den økonomiske levedygtighed i projektet, og at han anså det for nødvendigt at give støtte til dokken, uanset om der måtte indgå et element af konkurrenceforvridning. Danske Maritime har over for Kommissionen påpeget, at medlemsstater har pligt til at undersøge en påtænkt statsstøttes almennyttige formål, inden der gives støtte, ligesom der kun må træffes beslutning om statsstøtte for at rette op på et konstateret markedssvigt. Disse undersøgelser er ikke foretaget i denne sag.

Den 18. februar 2011 lovede fhv. transportminister Hans Christian Schmidt Finansudvalget, at han ville notificere ”støtten til en tørdok på Thyborøn Havn og de konkrete betingelser, der knyttes hertil, over for Kommissionen, inden støtten udbetales til havnen”. Det har imidlertid vist sig, at der endnu ikke er afleveret nogen formel notifikation til Kommissionen. Dette skyldes formentlig, at de samtaler, der er ført mellem Kommissionen og Transportministeriet, ikke har ført til enighed om noget, der vil kunne notificeres som støtte til dokken, og derefter godkendes af Kommissionen. Forhandlinger om statsstøtte føres ofte på den måde, så staterne kan være sikre på at det, de notificerer, bliver godkendt.

Kommissionen har bekræftet, at der alene føres uformelle drøftelser med Danmark om sagen. Det kan tages som udtryk for, at Kommissionen har meddelt Transportministeriet, at en notifikation vil føre til at afslag, og at en eventuel udbetaling af støtten kan føre til en traktatkrænkelsessag med krav om tilbagebetaling af støtten. Danske Maritime arbejder fortsat for, at der ikke udbetales støtte til en tørdok i Thyborøn i strid med gældende EU-lovgivning.

« Tilbage

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934