• newsbanner8.jpg
 • newsbanner10.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner46.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner48.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner5.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner36.jpg
 • newsbanner13.jpg
 • newsbanner3.jpg
 • newsbanner20.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Dokstøtte til Thyborøn

Efter i månedsvis forgæves at have søgt informationer fra Transportministeriet om grundlaget for beslutningen om at bruge 35 millioner kr. til en tørdok til Thyborøn havn har Danske Maritime valgt at klage direkte til ombudsmanden.
 

”Vi blev nægtet oplysninger, fordi Transportministeriet frygter en retssag.” siger Jenny N. Braat, som er direktør for brancheforeningen Danske Maritime, og fortsætter: ”Det er helt grotesk, at oplysninger om en offentlig støtte holdes hemmelig alene med den begrundelse, at vi protesterer over, at den er ulovlig og derfor kan blive genstand for en retssag.”

 

Kort før valgdagen erklærede daværende transportminister Hans Christian Schmidt, at han ville overføre 35 mio. kr. til Fiskerifonden, så pengene derigennem kunne udbetales. Dette til trods for at han i februar 2011 lovede Folketingets Finansudvalg at notificere støtten over for Kommissionen, inden støtten blev udbetalt til havnen. Kommissionen har endnu ikke svaret.

 

Finansudvalget bevilgede pengene efter transportministerens løfte, men de skulle ikke gå til Fiskerifonden, der har sine egne regler for, hvordan støtte udbetales – og det er ikke de regler, der er fulgt her. Danske Maritime håber, at den ulovlige udbetaling ikke blev gennemført inden valget, og at den kommende minister på området vil sikre, at danske og europæiske regler overholdes.

 

For de politiske partier, der står bag Havnepakke II, må det være overraskende, at støtten til Thyborøn åbenbart ikke kan gennemføres med Kommissionens accept. Hidtil har Hans Christian Schmidt forsikret om, at støtten var lovlig, men det virker suspekt, at en udbetaling åbenbart kræver en ulovlig omgåelse af EU’s regler og et brud på løftet til Finansudvalget. Da Hans Christian Schmidt anmeldte støtten til EU, fik han det svar, at støtten ikke måtte udbetales, før Kommissionen havde set på sagen og eventuelt godkendt den. Hvis støtten udbetales nu, vil det klart være i strid med denne ’stand-still’-forpligtelse.

 

Umiddelbart inden valget blev udskrevet, havde Danske Maritime et møde med Hans Christian Schmidt, der fastholdt at ville yde statsstøtte til dokken, selvom det blot vil flytte arbejde fra velfungerende virksomheder i Skagen, Frederikshavn, på Fyn og på Ærø. Hans begrundelse var, at det ville fremme udviklingen i Thyborøn, der dog ifølge et flere siders tillæg i Fiskeribladet allerede har fremgang inden for både fiskeri og gods. Transportministeren udtrykte ved mødet med Danske Maritime, at det var nødvendigt med centrale statslige initiativer for at sikre lokal udvikling i havnene på Vestkysten. Ifølge hans senere udtalelse til Folkebladet Lemvig var han blevet træt af, at der var ”gået jura i sagen”, hvilket han angiveligt slet ikke havde forståelse for. Tilsyneladende erkendte han, at en direkte udbetaling til Thyborøn er umulig på nuværende tidspunkt, hvorfor han ville omgå reglerne ved at udbetale støtten ad en omvej.

 

Danske Maritime mener ikke, støtten bliver mindre ulovlig af at blive udbetalt gennem Fiskeri-fonden. Foreningen har flere gange fremhævet, at der generelt er overkapacitet på skibsbygningsområdet, og at en ny tørdok i Thyborøn vil kunne underminere markedet for de eksisterende værfter. Den vil ikke skabe arbejdspladser – blot flytte dem fra andre værfter. Der er ikke fra Transportministeriets side foretaget undersøgelser af fordele og ulemper ved en ny dok, og der foreligger intet, der indikerer, at projektet er økonomisk levedygtigt. Under mødet med Hans Christian Schmidt udtrykte han, at økonomiske overvejelser måtte foretages af de, der havde bedt om dokken, og at ministeriet ikke var gået ind i sådanne overvejelser. Danske Maritime blev desuden oplyst om, at der arbejdes med dokprojekter flere andre steder, og man kan frygte, at de arbejdspladser, der nu forsøges skabt i Thyborøn blot senere med nye tilskud flyttes andre stedet hen.
 

Danske Maritime finder det forkasteligt at skyde offentlige penge i en erhvervsinvestering, som hverken er undersøgt eller er privatøkonomisk bæredygtig, og Foreningen vil fortsat arbejde for, at den konkurrenceforvridende støtte ikke bliver gennemført. Danske Maritime mener, at der kan findes bedre måder at bistå Thyborøn. Man kunne investere i infrastruktur – eksempelvis ved at uddybe sejlrenden. Dansk støtte til en helt ny tørdok ville gøre det vanskeligt at gå imod konkurrenceforvridende statsstøtte i udlandet fremover.

 

Det er et generelt princip for offentlige støtteregimer, at der kun kan søges støtte til projekter, der ikke er igangsat. Hvis Thyborøn senere søger støtte til det projekt, der måske nu igangsættes med ulovlige midler, bør det ikke kunne udløse støtte, uanset om det måtte blive anset for lovligt. Da projektet til overflod strider imod EU’s mangeårige politik på værftsstøtteområdet, må Thyborøn se i øjnene, at hvis der skal bygges en dok, må de private brugere selv betale for den.

 « Tilbage

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934