• newsbanner20.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner13.jpg
 • newsbanner47.jpg
 • newsbanner4.jpg
 • newsbanner35.jpg
 • newsbanner27.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner39.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner48.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Interessante forretningsmuligheder for danske maritime leverandører i Canada 

Danske Maritime og en række af Foreningens medlemmer deltog i begyndelsen af oktober i et delegationsbesøg til Halifax og Vancouver i Canada.

Målet med besøget var at styrke eksisterende og skabe nye strategiske forretningsalliancer og -samarbejder mellem Danmark og Canada på det maritime område.

Delegationsrejsen, der fandt sted fra den 30. september til den 4. oktober, var planlagt i et samarbejde mellem Eksportrådet, Naval Team Danmark, Danske Maritime og repræsentanter fra de canadiske myndigheder.

Repræsentanter fra virksomhederne Emerson Process Management, Hempel, Karstensens Skibsværft, Lyngsø Marine, OMT og Terma var blandt de danske deltagere i delegationsrejsen.

Delegationen fra Danmark mødtes på rejsen med adskillige canadiske maritime aktører på både øst- og vestkysten. Delegationen var bl.a. ude at se det canadiske skibsværft Seaspan og besøge den canadiske kystvagt i Vancouver, hvor gruppen fik mulighed for at få en lille tur i et af kystvagtens luftbårne skibe

Den canadiske 'National Shipbuilding Procurement Strategy' (NSP) blev annonceret i juni 2010 og indebærer en langsigtet strategi om at forny Canadas føderale flåde i løbet af de næste 20-30 år. Skibsbygningsstrategien har et samlet budget på 33 mia. canadiske dollars, og fartøjerne i byggeprogrammet skal bygges på to canadiske værfter.

Af de midler, der skal anvendes til fornyelse af flåden, går kun en del til de to nationale skibsværfter. Resten vil strømme til den bredere marineindustri, herunder leverandører af udstyr, virksomheder inden for design og projektledelse etc. Dette udgør interessante markedsmuligheder for danske maritime leverandører, hvilket var en væsentlig baggrund for den danske delegationsrejse til Canada.

Danmark og Canada har igennem de sidste par år samarbejdet med succes, og der er basis for, at samarbejdet kan udvides yderligere. I begyndelsen af 2013 vandt danske OMT en stor kontrakt om designudvikling for otte offshore arktiske patruljebåde til NSP-programmet. Den strategiske alliance vil bygge videre på denne succes og bl.a. delegationsrejsen i oktober havde til hensigt at fortsat positionere danske virksomheder, dansk knowhow og dansk innovation til NSP-programmet.

Det er imponerende beløb, som i disse år planlægges investeret i canadiske skibsværfter og skibe; såvel Irving skibsværft på østkysten som Seaspan på vestkysten skal stort set bygges op fra grunden, og flådens skibe skal fornyes eller erstattes. Man kan spørge sig selv, hvorfor man i Canada har besluttet at "genåbne" deres store værfter og derved arbejde på at sikre, at man har de nødvendige kompetencer til som minimum at være selvforsynende, mens vi i Danmark gennem mange år har sagt: "Hvad ikke kan leve, må dø".

Efter delegationsbesøget er det klare indtryk, at Canada har taget denne beslutning i erkendelsen af, at man har mistet kompetencer, der er vigtige for et land med lange kyststrækninger, og at skibsbygningskompetencer er af stor strategisk betydning i både krigs- og fredstid. At besidde kompetencerne til at kunne bygge, vedligeholde og reparere sin egen flåde er et vigtigt element, hvis man ønsker at have sit eget forsvar. Danmark er også en nation med lange kyststrækninger, og også for os bør dette have en høj prioritet.

I Danmark har vi skibsbygningskompetencerne – endda på et meget højt niveau. Dette gælder ikke mindst inden for flådefartøjer; vi kan producere skibe til det arktiske område, såsom fartøjerne i Knud-klassen, som også vil kunne bruges i piratbekæmpende indsatser, og vi har kompetencerne til at konstruere store fregatter som Absalon og Esbern Snare. De store fregatter har vi i dag desværre ikke produktionskapaciteten til, men kompetencerne og udstyret kan vi levere.

Vi har i de senere år set, at piratbekæmpelse er af stor betydning for den globale handel, ligesom de fleste er enige om, at det arktiske område i stigende grad er et vigtigt område, men som stiller høje krav til miljøvenlighed og sikkerhed. Områder, som de danske maritime virksomheder er stærke på.

Danmark tror på åbenhed og frihandel, og det bør vi også gøre. Men nogle gange skal vi dog passe på, at vi ikke bliver for naive. Store lande som Canada, USA, Tyskland Italien og Spanien, for at nævne nogle få, har aldrig udbudt en ordre til bygning af et flådeskib. Det er heller ikke nødvendigt, da man af nationale sikkerhedshensyn ikke er forpligtet til at sende sådanne ordrer i udbud. I Danmark har vi ikke udvist helt samme forsigtighed. Men forhåbentlig vil man nu fra den danske stat begynde at arbejde aktivt for, at Danmark kan fastholde kompetencer, der er vigtige for Danmarks fremtid og sikkerhed, fremfor at sælge ud af vores styrker.

Besøget i Canada bekræftede, at danske maritime virksomheder kan hjælpe de canadiske værfter med at producere nogle betragteligt mere konkurrencedygtige skibe, end de selv vil være i stand til. Da det canadiske system er meget protektionistisk, vil det imidlertid primært kunne ske gennem partnerskaber eller etablering i Canada. Men med det 30 år lange milliardprojekt, canadierne har søsat, er der grund til at tro, at forretningsmuligheder for danske maritime leverandører i Canada er gode.

Besøget i Canada har givet danske leverandører gode muligheder for at skabe interessante samarbejdsmuligheder i Canada. Det er dog vigtigt, at man fra officiel side hjælper med løse spørgsmål omkring modkøbskrav, så virksomhederne ikke drukner i besværligt bureaukrati.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934