• newsbanner5.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner27.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner12.jpg
 • newsbanner46.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner55.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner31.jpg
 • newsbanner3.jpg
 • newsbanner36.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner23.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Klasseselskaber åbner flig for at drøfte maritim industris ønsker

Mens de europæiske klassifikationsselskaber hidtil kategorisk har afvist at gøre det enklere og billigere at få godkendt produkter, gav et evalueringsmøde 9. juni 2016 i Oslo forhåbning om, at ønskerne dog vil blive drøftet.

Selvom mødets primære formål var at få drøftet mere tekniske aspekter af de i EU anerkendte klassifikationsselskabers arbejde med at skabe et regime for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation, skabte mødet forhåbning om fremskridt på en række områder af væsentlig betydning for den europæiske maritime industri.

Industri ønsker farvel til individuelle certifikater
De europæiske maritime udstyrsproducenter og leverandørvirksomheder har igennem længere tid argumenteret for en udfasning af alle de individuelle certifikater, som er udstedt for de maritime produkter, hvor der kan opnås et gensidigt anerkendelsescertifikat, og at der samtidig ikke udstedes nye individuelle certifikater parallelt med et gensidigt anerkendelsescertifikat. Ellers vil der ikke kunne opnås nogen væsentlige omkostningsbesparelser.

Industrien ønsker også materialer til skibe med
For det andet ønsker industrien ikke kun komponenter og udstyr omfattet af ordningen om gensidig anerkendelse, men også materialer til brug i skibsbygningen. Klassifikationsselskaberne har endnu ønsket at udvikle fællestekniske krav for materialer i den maritime produktionsproces, således at der kan udstedes gensidige anerkendelsescertifikater.

Industrien ønsker internationale certifikater
Desuden skal det sikres, at de udstedte gensidige anerkendelsescertifikater opnår accept ikke kun inden for EU, men også internationalt. Ellers minimeres incitamentet til at søge om sådanne certifikater på grund af risiko for manglende accept hos myndigheder i ikke EU-lande.


Industrien ønsker også godkendelser pr. enhed
Endelig er det vigtigt, at den nuværende model for gensidig anerkendelse udvides til at omfatte produkter, komponenter, udstyr og materialer, der af klassifikationsselskaberne anses forbundet med større sikkerhedsrisiko, og som derfor kræver certificering pr. enhed i modsætning til typegodkendelse. En stor del af de produkter, komponenter, udstyr og materialer, som europæiske maritime udstyrsproducenter sælger og eksporterer kræver certificering pr. enhed, og derfor er det vigtigt, at industrien netop her opnår omkostningsbesparelser og lavere administrative byrder.

Danske Maritime vil presse på
Klassifikationsselskaberne har hidtil afvist at ville gå ind i nærmere drøftelser af disse spørgsmål og i den forbindelse henvist til øgede maritime sikkerhedsrisici. På evalueringsmødet i Oslo indikerede klassifikationsselskaberne nu en villighed til at tage stilling til industriens ønsker, dog uden garanti for, at alle ønskerne vil kunne imødekommes.
Danske Maritime vil sammen med kollegaer både fra andre europæiske brancheforeninger og fra industrien i den kommende tid presse på for at få så mange som muligt af ønskerne opfyldt.

 

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934