• newsbanner53.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner40.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner56.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner7.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner5.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner11.jpg
 • newsbanner4.jpg
 • newsbanner44.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner60.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Leder: Forskning skubber den maritime industri fremad

Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Den maritime industri er et af de meget forsknings-, udviklings- og innovationsintensive erhverv i Danmark. Det faktum har været stærkt medvirkende til at gøre erhvervet til et af vores mest konkurrencedygtige og internationale erhverv. Den udvikling skal gerne fortsætte, ikke mindst da vi ligger i den tunge ende med løn og omkostninger. Derfor er det glædeligt og fornuftigt, at staten støtter Blue INNOship med 50 mio. kr. 

En række nye undersøgelser tegner et samlet billede af, at Danmark som land og industrien som branche trækker godt fra, når det gælder investeringer i forskning og udvikling:

 • Danmark ligger i toppen, hvad angår investeringerne målt per indbygger og i procent af BNP, og er på forkant med udviklingen inden for en lang række teknologier. Kilde: Danmarks Statistiks nyeste tal for forsknings- og innovationsinvesteringer.
 • Danmark har en 6. plads over de mest forsknings- og innovationsintensive lande i OECD. Kilde: Forsknings- og Uddannelsesministeriets redegørelse, november 2014. 
 • Der er ansat 21.000 forskere i det private erhvervsliv og 16.000 forskere inden for det offentlige, og der investeres 2,03 procent af BNP i forskning af private midler og 1,11 procent af BNP af offentlige midler. Kilde: Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse, oktober 2014.
 • Over 50 procent af erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling blev foretaget af virksomheder inden for industrisektoren, hvorimod industriens beskæftigelse i forhold til den samlede beskæftigelse i dag kun udgør 11 procent og produktionen 18 procent. Kilde: Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse, oktober 2014.

Industrien investerer altså fem gange så mange midler i forskning og udvikling per medarbejder sammenlignet med de øvrige erhverv. Samtidig har industrien en betragtelig højere værditilvækst per medarbejder. Den maritime industri i Danmark bidrager alene med en bruttoværditilvækst på ca. 29 mia. kr. og beskæftiger direkte og indirekte ca. 50.000 personer.

Tallene underbygger vigtigheden af, at vi fastholder og sikrer ordentlige rammebetingelser for industrien. Selv om vi ligger som nr. 6 i OECD, er det måske ikke helt godt nok, når lande, som vi konkurrerer med, f.eks. Korea og Japan, indtager henholdsvis en 1. og en 4. plads.

Det er en væsentlig og visionær beslutning, at Innovationsfonden har valgt at støtte Blue INNOship med 50 mio. kr. Da Danmark og den maritime industri også fremadrettet ønsker at være med helt fremme, er det ekstremt vigtigt, at vi har de rette medarbejdere med de rette kompetencer. For at sikre det, er det nødvendigt med et innovativt miljø og dygtige undervisere. Blue INNOship involverer en lang række maritime aktører fra industrien, rederierhvervet, GTS’er og universiteter.

Selv om industrien, også den maritime, investerer markant i forskning og udvikling, er det afgørende, at staten også bakker op om en af Danmarks absolutte styrkepositioner, nemlig Det Blå Danmark, så der kan udvikles innovative produkter og bedre kompetence. Begge er vigtige elementer, når vi skal skabe en bæredygtig udvikling for Det Blå Danmark.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934