• newsbanner41.jpg
 • newsbanner4.jpg
 • newsbanner29.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner12.jpg
 • newsbanner13.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner52.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner20.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner8.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

NOVI-Maritim: Workshop om ballastvandsløsninger 

Interregprojektet NOVI-Maritim, som Danske Maritime er lead partner i, afholdt den 11. oktober en workshop i Frederikshavn om ballastvand og ballastvandsløsninger.

Blandt de emner, der blev debatteret ved workshoppen, var, hvordan man som reder kan finde et passende anlæg til rensning af ballastvand. Det blev også diskuteret, hvilke hindringer der er for at installere teknologier til rensning af ballastvand, og hvordan man kan overkomme disse.

Ved workshoppen blev det konkluderet, at der eksisterer brugbare og veldokumenterede teknologier til rensning af ballastvand, og at prisen på disse løsninger for tiden er forholdsvis lav. Det blev desuden pointeret, at den foreslåede beslutning i IMO om en længere overgangsordning ikke i sig selv vil lette rederiernes valg af det rette ballastvandsanlæg, men at der er behov for en støtte til rederiernes beslutningsproces i form af en opstilling over de enkelte godkendte systemer med deres respektive begrænsninger.

Baggrund
NOVI-Maritim (Nordisk Virtuel Maritim Industriklynge) er et projekt, der er igangsat for at knytte et tæt nordisk maritimt samarbejde. De tre organisationer Danske Maritime, Norsk Industri og Svenskt Marintekniskt Forum deltager i projektet, og sekretariatet for NOVI-Maritim varetages af Danske Maritime.

Projektet er støttet af Interreg IVA (Øresund-Kattegat-Skagerrak) og er et program under EU-programmet "Den Europæiske Fond for Regionaludvikling". Projektet startede 1. marts 2013 og skal afsluttes med udgangen af 2014.

Nye regler og direktiver for ballastvand og udledning af svovloxider (SOx) er på vej. Gennem afholdelse af workshopper om disse temaer vil projektet skabe opmærksomhed om, hvad ændringerne betyder for regionens maritime virksomheder, og hvilke løsninger der kan tænkes.

IMOs Internationale konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) blev færdig i 2004 og er ratificeret af 38 lande, der repræsenterer 30,38 % af verdensflåden. Konventionen er derfor muligvis tæt på at træde i kraft. I maj 2013 vedtog IMOs miljøkomite, MEPC, dog at anbefale, at gennemførelse af ballastvandskonventionens krav udskydes, hvilket var blandt årsagerne til, at workshoppen den 11. oktober blev afholdt.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934