• newsbanner37.jpg
 • newsbanner35.jpg
 • newsbanner5.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner55.jpg
 • newsbanner33.jpg
 • newsbanner39.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner56.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner40.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Ny planlov har betydning for den danske maritime industri

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtog den 1. juni 2017 en ny, moderniseret version af planloven. Den nye planlov har som overordnet formål at sikre en bedre balance mellem forskellige interesser i samfundsudviklingen, herunder ikke mindst på grund af et større fokus på vækst og udvikling. Loven, som trådte i kraft den 15. juni 2017, følger af den politiske aftale ’Danmark i bedre balance’, som blev indgået juni sidste år.   

Danske Maritime har i samarbejde med brancheforeningerne Danske Havnevirksomheder, Danske Havne og DI under lovforberedelserne arbejdet aktivt for at sikre, at ambitionen i den politiske aftale om fokus på vækst og udvikling og bedre rammer i planlægningen for erhvervsaktivitet på bedst mulig vis blev afspejlet i loven.  

Den nye lov sikrer, at hensynet til danske maritime produktionsvirksomheders interesser i større omfang end i dag tilgodeses i den fysiske planlægning. Kommunerne kan fx nu kun under særlige omstændigheder udlægge boligarealer op af eksisterende produktions- og transportvirksomheder.

Der skal fremover i kommunalplanlægningen etableres konsekvensområder rundt om erhvervshavne og andre industriområder, hvor kommunerne skal vurdere omfanget af beskyttelseszoner omkring disse områder. Inden for zonerne skal der fremover ikke kun tages hensyn til støj, men også til støv og lugt, og kommunerne skal afveje eventuelle gener fra disse kilder, før områderne udlægges til boliger og kontorer. 

Det nye lov indebærer dog, at kommunerne fremover kan planlægge byomdannelse i attraktive områder (transformationsområder) omkring ældre produktionsområder (havne) efter den såkaldte Hamborg-model. Det betyder, at man i sådanne områder godt kan planlægge boliger i områder tæt på havnen og virksomhederne, men hvor beboere i første boligrække til produktionsområderne skal kunne tåle mere støj end de nuværende støjgrænser (5 dB mere). For boliger bagved gælder de eksisterende støjkrav fortsat. 

Loven indebærer desuden, at planlægningen af transformationsområderne skal ske i dialog med virksomhederne, og at der skal tages hensyn til deres drifts- og udviklingsmuligheder.

I forhold til eksisterende erhvervsarealer til produktionsvirksomheder skal der som følge af den nye planlov udpeges et såkaldt konsekvensområde, og planer om ændret brug af disse områder kan kun ske efter en nærmere analyse af risiko for konflikt mellem erhvervsaktivitet og andre samfundsinteresser.

Planloven løser imidlertid ikke den udfordring mange maritime produktionsvirksomheder oplever i forhold til at indhente miljøgodkendelser mv. fra myndighederne, og loven løser heller ikke de udfordringer flere virksomheder oplever i forhold til eksisterende kontor- og boligbyggeri i havneområder med hensyn til støj, støv og lugtpåvirkninger. 

Som opfølgning på den nye planlov er det dog vigtigt, at danske maritime produktionsvirksomheder tager initiativ til en dialog med deres respektive kommuner for at sikre, at netop virksomhedernes interesser og prioriteter i større omfang bliver tilgodeset i kommunernes fremadrettede fysiske planlægning (kommunal- og lokalplaner). 

 

Tilbage til nyhedsbrev

 

 

Ny planlov har betydning for den danske maritime industri

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934