• newsbanner55.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner47.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner6.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner20.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner12.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner33.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner39.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Nye støtte- og tilskudsordninger for maritime virksomheder

Der findes et utal af EU, statslige og regionale støtte- og tilskudsordninger, der på forskellig vis kan understøtte danske maritime industrivirksomheders fortsatte vækst og udviklingsmuligheder. Nye ordninger oprettes og andre ophører. Det seneste år er en række nye ordninger kommet til.

Europa-Kommissionen iværksatte i 2014 en række programmer, der løber i budgetperioden 2014-2020. Programmerne kan medvirke til at understøtte en fortsat udvikling af de maritime industrivirksomheder ved at lette adgangen til finansiering, medfinansiere industriens forsknings- og udviklingsaktiviteter, udvikling og demonstration af grønne teknologier og miljøløsninger, havneinfrastrukturprojekter og lignende. Programmerne omfatter EU's nye miljø- og naturbeskyttelsesprogram EU-LIFE, EU’s nye infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), EU’s nye hav- og fiskerifond Horizon 2020, der samler hovedparten af EU’s finansiering af forskning og innovation og er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie, og endelig COSME, der er EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er.

Klimainvesteringsfonden

I januar 2014 etableredes Klimainvesteringsfonden, der er et offentlig/privat samarbejde med et samlet kapitaltilsagn på 1,2 milliarder kroner. Fonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i alle ca. 150 DAC-lande (udviklingslande, der modtager udviklingsbistand), hvilket er stort set samtlige lande i Afrika, Latinamerika og hovedparten af landene i Asien samt nogle få lande i Europa. Fonden kan bidrage med aktiekapital til etablering af selskaber i samarbejde med danske virksomheder eller deltage som medinvestor i større projekter, hvor dansk teknologi eller knowhow indgår. Forudsætningen for fondens deltagelse er, at projektet er kommercielt bæredygtigt og benytter kendt klimateknologi. Klimainvesteringsfonden administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Danmarks Grønne Investeringsfond

I 2014 blev et flertal i Folketinget enige om oprettelse af Danmarks Grønne Investeringsfond. Med en udlånskapacitet på 2 milliarder kroner kan fonden yde lån til investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg og ressourceeffektivitet i virksomhederne. Ud over den grønne fond blev det også vedtaget at oprette en grøn innovationspulje målrettet SMV’er, der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier. Puljen afsættes særskilt og administreres sammen med Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Der er afsat 20,0 millioner kroner årligt i perioden 2015-2018.

Nordjysk vækstprogram

Senest har det nordjyske maritime videnscenter MARCOD annonceret et nyt maritimt vækstprogram målrettet nordjyske SMVer. Programmet er finansieret af regionalfondsmidler og skal via tilførsel af eksterne ressourcer i form af en rådgiver bidrage med at realisere den enkelte deltagervirksomheds vækstpotentiale.

Finansieringsportal åbner snart

Som led i finansieringsprojektet er der udviklet en finansieringsportal, som blandt andet skal bibringe danske maritime industrivirksomheder det rette overblik over tilgængelige støtte- og tilskudsordninger. Lanceringen af arbejdet, herunder finansieringsportalen, forventes at blive i slutningen af april.

Yderligere information om de forskellige støtte- og tilskudsordninger, nye som gamle, og deres relevans i forhold til konkrete aktiviteter, kan fås ved henvendelse til Tor Hjorth-Falsted på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934