• newsbanner35.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner36.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner5.jpg
 • newsbanner44.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner39.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner52.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner13.jpg
 • newsbanner29.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Nyt fra Danske Maritime - december 2013

Et begivenhedsrigt år

2013 har været et begivenhedsrigt og travlt år for Det Blå Danmark. Vækstplanen for Det Blå Danmark blev offentliggjort for et år siden, og siden da har mange danske maritime aktører været involveret i en række initiativer afledt af vækstplanens i alt 38 målsætninger.

Det gælder ikke mindst Danske Maritime, der deltager aktivt i arbejdet for at styrke Det Blå Danmarks muligheder for øget vækst og beskæftigelse.

Læs mere

Problematisk udbudssag

For nyligt har Søværnet sendt reparation og vedligeholdelse af to orlogsfartøjer i udbud. Intet andet EU-land med skibsbygningskompetencer sender sådanne ordrer i udbud, og det burde vi heller ikke gøre i Danmark, mener Danske Maritime.

EU-udbud kan føre til, at man tvinges til at acceptere billigere tilbud fra statsstøttede udenlandske værfter, selvom der måske kan være tvivl om kvaliteten. Det gjorde sig eksempelvis gældende, da et dansk fiskeriinspektionsskib blev beordret hos et værft i Spanien, som viste sig ikke at kunne holde hverken pris eller kvalitet. Hvis denne erfaring gentages ofte nok, vil det koste betydelige tab af såvel kompetencer som arbejdspladser i Danmark – vel at mærke uden at vi får de kvalitetsskibe, vi ønsker.

Læs mere

Konference markerer afslutningen på PROTEUS-projektet

Torsdag den 12. december 2013 blev afslutningskonferencen for PROTEUS-projektet afholdt i Rederiforeningens lokaler i Amaliegade i København.

Konferencen med titlen 'World-Class Servitisation: Methods, Cases and Partnerships' er PROTEUS-projektets vigtigste milepæl, og projektets mange resultater blev præsenteret for de ca. 80 konferencedeltagere.

Læs mere

Dansk-kinesisk seminar om grønt maritimt samarbejde

Den 9. december 2013 afholdt Danske Maritime i samarbejde med Eksportrådet, EKF og Danmarks Rederiforening et dansk-kinesisk seminar, der havde til formål at styrke samarbejdet mellem Danmark og Kina inden for skibsbygning og grønne maritime løsninger.

Seminaret blev afholdt i forbindelse med et besøg af en kinesisk delegation, som bestod af repræsentanter fra Ministeriet for Industri og Informationsteknologi (MIIT), Brancheforeningen for Kinas skibsbygningsindustri (CANSI) samt virksomheder og institutter.

Læs mere

Forsvarsordre går til Karstensens Skibsværft

Tirsdag den 17. december underskrev Forsvaret en kontrakt med Karstensens Skibsværft i Skagen om at bygge det næste inspektionsskib i KNUD RASMUSSEN-klassen. Ordren glæder Danske Maritime.

Karstensens Skibsværft har meget høje kvalitetsstandarder og erfaring med at bygge store skibe til Forsvaret, og det er positivt, at Forsvaret nu har valgt at placere ordren på det nye inspektionsskib her. Ordren forventes at skabe i omegnen af 200 arbejdspladser i Nordjylland, og samtidig vil den bidrage til, at vi bevarer de vigtige skibsbygningskompetencer, vi har i Danmark.

Danske Maritime mener, at det generelt bør være en dansk prioritet at bevare skibsbygningskompetencer herhjemme. Ikke alene skaber det arbejdspladser; det sikrer også, at skibene bygges i en kvalitet, der lever op til de høje krav, vi har herhjemme. Når der bygges skibe for Forsvaret, er der desuden nationale sikkerhedshensyn, der taler for at kontrahere med danske værfter.

Seminar om fremtidens retrofitmuligheder

Partnerskab for maritimt retrofit, som danske Maritime er en del af, afholdt den 18. december seminar hos Søfartsstyrelsen om fremtidens retrofitmuligheder.

Ved seminaret, der var særdeles velbesøgt med over 90 tilmeldte deltagere, blev perspektiver, udfordringer og muligheder inden for maritim retrofitting drøftet. Retrofitting er et særdeles vigtigt forretningsområde for de maritime virksomheder – både nu og i de kommende mange år. Desuden er det et område, som med de rettet rammevilkår byder på gode vækstmuligheder.

Det er derfor glædeligt, at det er muligt på tværs af branchen at mødes og drøfte muligheder og fremtidsperspektiver. Foreningen har gennem flere år arbejdet på at udvikle en retrofitting-strategi, og det er positivt, at så mange i dag ankerkender det som et betydeligt område for hele branchen.

Innovationsstøtteordning forlænges

Europa-Kommissionen har vedtaget at forlænge de gældende retningslinjer for innovationsstøtte til skibsbygning. Innovationsstøtteordningen var oprindeligt planlagt til at løbe frem til udgangen af 2013, men er nu forlænget til den 30. juni 2014.

Forlængelsen er vedtaget for at give Kommissionen mulighed for at revidere den eksisterende ordning grundigt nok til at vurdere, hvordan praksis på området bør være efter den 30. juni 2014.

Danske Maritime er overordnet positiv over for en europæisk innovationsordning, da den kan fremme forskning, udvikling og innovation i skibsbygningssektoren. Foreningen mener dog, man burde overveje at lade de maritime leverandører få adgang til innovationsstøtten, da det i mange projekter er leverandøren, der er den innoverende part. Endvidere er det væsentligt, at man sikrer, at støtten benyttes til reelle innovationsprojekter og ikke indirekte produktionsstøtte.

LNG-infrastruktur i EU 

Den 5. december blev EU's transportråd enig om at anbefale at udskyde iværksættelsen af de krav, der skal sikre et minimum af LNG-infrastruktur i EU.

EU-Kommissionen havde oprindeligt foreslået, at kravene trådte i kraft i hhv. 2020 og 2025, og vedtages EU's transportråds anbefaling, betyder det, at medlemsstaterne kan skyde etableringen af en LNG-infrastruktur i op mod 10 år til 2030. Hvis beslutningen endeligt vedtages, vil det underminere investeringer, ligesom det risikerer at straffe first movers og bremse den teknologiske udvikling.

Danske Maritime arbejder sammen med den europæiske forening for skibsværfter og leverandører af maritimt udstyr, SEA Europe, for, at beslutningen ikke bliver endeligt vedtaget, men at der holdes fast i Europa-Kommissionens oprindelige forslag om iværksættelsestidspunkter.

OMT overtager Grontmij Marine Consulting 

Den 1. december overtog den maritime designvirksomhed Odense Maritime Technology, OMT, Grontmij Marine Consulting. Ifølge OMT vil det udløse mange synergier at samle de to virksomheder. 

Tilføjelsen af Grontmij til OMT's designaktiviteter giver virksomheden en stærk tilstedeværelse på det kinesiske marked, især på markedet for bulkcarriers, der er et nøgleområde for Grontmij Marine.

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934