• newsbanner52.jpg
 • newsbanner39.jpg
 • newsbanner9.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner31.jpg
 • newsbanner29.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner49.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner47.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner5.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner44.jpg
 • newsbanner56.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Nyt fra Danske Maritime - maj 2014

Folkemødet 2014

Danske Maritime deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm og arrangerer i samarbejde med Danske Havne og Danmarks Rederiforening vækstdebatten "Vækstplan Det Blå Danmark – tør vi sejle den næste sømil?".

Vækstplanen for Det Blå Danmark blev lanceret i december 2012, hvor visionerne er:
 • Danmark skal være Europas maritime centrum
 • Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark
 • Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer

Efter mere end et år efter lanceringen er spørgsmålet nu, om der er politisk mod til at sejle den næste sømil og sikre bedre rammebetingelser for det største væksterhverv i Danmark.

Læs mere

Regeringens vækstplan "Danmark helt ud af krisen"

Regeringen præsenterede 8. maj 2014 den nye vækstplan "Danmark helt ud af krisen".

Danske Maritime hilser vækstplanen velkommen, og dens i alt 89 initiativer vil efter vores opfattelse bidrage til at skabe bedre vilkår også for maritim industriproduktion og -beskæftigelse i Danmark. Det er imidlertid beklageligt, at regeringen som led i vækstplanen ikke har foreslået at indføre en maritim montørordning.

Det glæder os, at regeringen med strategien "Danmark som Produktionsland" anerkender, at industriproduktion i Danmark er afgørende for Danmarks økonomiske velstand i fremtiden, samt at regeringen med strategien anerkender, at den maritime industri i Danmark er blandt de erhverv, der skal medvirke til at sikre vores velstand fremover.

Læs mere

Temamøder om innovation

Arbejdet med Det Blå INNO+ projekt tager mere og mere form, og den danske stat er klar til at investere op til 50 millioner kroner i udvikling af løsninger, der kan være med til at gøre skibsfart grønnere.

Det Blå INNO+ er den maritime branches koordinerede indspil til Danmarks Innovationsfond. Det Blå INNO+ er et samarbejde mellem en række aktører inden for Det Blå Danmark, hvor sekretariatet er etableret af Danske Maritime, Danmarks Rederiforening, Søfartsstyrelsen og Dansk Metal med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Læs mere

Danske Maritimes finansieringsprojekt er kommet godt fra start

Arbejdet med at kortlægge og analysere den maritime industris aktuelle finansieringsmuligheder er i fuld gang.

Arbejdet skal skabe bedre overblik over industriens finansieringsmuligheder og danne grundlag for en analyse af, hvorvidt udbuddet og typen af instrumenter i tilstrækkelig grad imødekommer industriens særegne finansieringsbehov og udfordringer. Dette er en væsentlig forudsætning for indfrielse af den danske maritime industris vækst- og eksportpotentiale.

Indtil nu er store dele af finansieringsmulighederne kortlagt, og etableringen af en finansieringsportal er påbegyndt. Samtidig er der afholdt en række møder med relevante finansielle udbydere og Danske Maritimes medlemsvirksomheder.

Læs mere

Danske Maritimes årsberetning 2013

Den danske maritime industri havde et godt år i 2013.

Ordretilgangen for nye skibe begyndte at stige og efterspørgslen efter retrofitløsninger steg mærkbart. De internationale konjunkturer er ved at vende, men der er stadig behov for, at Danmark fokuserer på at konsolidere de styrkeområder, herunder den maritime industri, hvor vi kan hævde os i den internationale konkurrence.

Regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark har siden dens udgivelse i 2012 været et væsentligt omdrejningspunkt for Danske Maritime, og Foreningen deltager i en række aktiviteter afledt af vækstplanen. Vi ser frem til, at alle dens forslag gennemføres fuldt ud.

Læs mere

Besøg om forsvarsmateriel

Danmark fik 12.-16. maj 2014 besøg af ca. 80 europæiske personer med ansvar for forsvarsmateriel som led i et årligt tilbagevendende samarbejdsarrangement (SERA).

Samarbejdet skal forbedre kendskabet mellem de europæiske lande til de respektive forsvar og forsvarsindustrier, idet forsvarsmateriel i de fleste europæiske lande er et meget nationalt foretagende. I Danmark blev der arrangeret besøg og demonstrationer, og Søværnet fremviste en af de nye fregatter, som om bord rummede udstillinger fra danske producenter.

SERA er et fransk initiativ – "Session Européenne des Responsables d'Armement" (på dansk: europæisk sammentræde for ansvarlige inden for forsvarsmateriel), der siden 1989 har arrangeret besøg bestående af konferencer, arbejdsgrupper og virksomhedsbesøg. Deltagerne omfatter forsvar, myndigheder og producenter i hele NATO-området, og Danske Maritime deltager i år med underdirektør Michael Prehn. Gruppen var hele landet rundt, og indtrykket var meget positivt. Samtidig vil det forhåbentligt kunne føre til flere muligheder for danske leverandører til de andre EU-lande. I år kommer SERA på besøg i Frankrig og i Danmark, og i 2015 besøger SERA Tyskland.

Markedseksperter samlet i Gyeongju i Korea

Markedseksperter fra verdens største skibsbygningsregioner mødes den 26.-28. maj 2014 i Gyeongju i Korea for at drøfte udviklingen og udsigterne for skibsbygning globalt.

Den europæiske værfts- og udstyrsorganisation SEA Europe's arbejdsgruppe for markedsprognoser er repræsenteret af fire eksperter ledet af adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, som er formand for den europæiske delegation.

Eksperter fra Kina (den kinesiske værftsorganisation CANSI), Korea (den koreanske værftsorganisation KOSHIPA), Japan (den japanske værftsorganisation SAJ) og Europa (SEA Europe) skal på mødet i Korea drøfte deres forventninger til, hvordan det globale skibsbygningsmarked vil udvikle sig frem til år 2030.
Det internationale samarbejde om globale skibsbygningsprognoser bidrager til at tegne et realistisk billede af, hvordan skibsbygningsmarkedet vil udvikle sig globalt henover de næste mere end femten år.

Tredobbelt certificering til Orskov Yard A/S

5. maj 2014 blev Orskov Yard A/S DNV-GL-certificeret inden for ledelsessystemer.

Orskov Yard er dermed blevet certificeret inden for følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Med den tredobbelte certificering har Orskov Yard A/S vist, at de er i stand til at møde de stadig højere krav, der stilles til leverandørerne inden for den maritime sektor.

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934