• newsbanner13.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner39.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner18.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner21.jpg
 • newsbanner55.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner43.jpg
 • newsbanner3.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner16.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Nyt fra Danske Maritime - marts 2015

Leder: Kom til housewarming hos Danske Maritime den 14. april

Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Danske Maritime vil gerne byde velkommen i vores nye lokaler på Amaliegade 14, 1. sal. Vi slår dørene op til housewarming tirsdag den 14. april 2015 mellem kl. 14:00-16:30.

Læs mere

Ny på DMD 2015: Danish Maritime Technology Conference

Danske Maritime arrangerer i samarbejde med Foreningens medlemmer et industrielt topmøde under Danish Maritime Days 2015.

Topmødet har form af en todages teknisk konference ved navn Danish Maritime Technology Conference. Konferencen vil køre sideløbende med Danish Maritime Forum 2015, som foregår onsdag den 7. og torsdag den 8. oktober 2015.

Tanken er, at topchefer og tekniske chefer fra værfter og den øvrige maritime industri fra hele verden kan drøfte teknologiske muligheder og særlige udfordringer for ’first movers’ i den maritime industri.

Læs mere

Nye støtte- og tilskudsordninger for maritime virksomheder

Der findes et utal af EU, statslige og regionale støtte- og tilskudsordninger, der på forskellig vis kan understøtte danske maritime industrivirksomheders fortsatte vækst og udviklingsmuligheder. Nye ordninger oprettes og andre ophører. Det seneste år er en række nye ordninger kommet til.

Europa-Kommissionen iværksatte i 2014 en række programmer, der løber i budgetperioden 2014-2020. Programmerne kan medvirke til at understøtte en fortsat udvikling af de maritime industrivirksomheder ved at lette adgangen til finansiering, medfinansiere industriens forsknings- og udviklingsaktiviteter, udvikling og demonstration af grønne teknologier og miljøløsninger, havneinfrastrukturprojekter og lignende. Programmerne omfatter EU's nye miljø- og naturbeskyttelsesprogram EU-LIFE, EU’s nye infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), EU’s nye hav- og fiskerifond Horizon 2020, der samler hovedparten af EU’s finansiering af forskning og innovation og er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie, og endelig COSME, der er EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er.

Læs mere

Alternative modeller til finansiering af retrofitting

Krav, regler og stigende driftsudgifter skaber et behov for retrofitting af den eksisterende flåde; dels for at opretholde en økonomisk rentabel drift af skibene, dels for at tilpasse skibene til en anden driftsprofil, og endelig for sikre at skibene efterlever skærpede miljøkrav.

Danske maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører råder over nogle af verdens mest højteknologiske samt miljø- og klimavenlige løsninger, der kan imødekomme behovet. Der eksisterer dog en række markedsmæssige barrierer, der forhindrer salget og udbredelsen af disse lovende teknologier. En af de største barrierer er de begrænsede muligheder for at tilvejebringe kapital og kredit til finansiering af de til tider ofte store investeringer. Af samme grund påkalder emnet sig større og større opmærksomhed og nye finansieringsmodeller vinder frem som supplement og alternativ til de mere traditionelle finansieringskilder.

Læs mere

Møder om gensidig anerkendelse

I den kommende måned er der to møder om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation, hvor Danske Maritime deltager.

Danske Maritime søger i samarbejde med den europæiske maritime brancheorganisation SEA Europe at sikre, at den model for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation, som de i EU godkendte klassifikationsselskaber arbejder med, fører til reelle omkostningsbesparelser og administrative lettelser for danske og andre europæiske maritime udstyrsproducenter.

Læs mere

Besøg hos italienske Fincantieri til november

Medlemmer af Danske Maritime kan komme med på besøg hos det italienske værftskonglomerat Fincantieri i Trieste den 9.-10. november 2015. Tilmeldingsfristen er 5. juni.

Danske Maritime har i samarbejde med DI arrangeret et besøg hos det italienske værftskonglomerat Fincantieri i Trieste. Under besøget har interesserede danske virksomheder mulighed for at mødes med repræsentanter fra Fincantieri med henblik på at undersøge mulighederne for forretningssamarbejde.

Læs mere

Udvalg: Behov for ny viden i Det Blå Danmark 

Maritime virksomheder har brug for en vidensindsprøjtning. Det konkluderer ny rapport som led i regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark. Danske Maritime er enig.

Øget global konkurrence øger behovet for, at maritime virksomheder i Det Blå Danmark videreudvikler områdets erhvervsmæssige styrker.

Sådan lyder budskabet i en ny rapport som led i regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark.

Læs mere

Fonden for forebyggelse og fastholdelse

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan nu søge forebyggelsespakker gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse.

Fonden har udviklet en række forebyggelsespakker, der kan hjælpe virksomhederne med at få et bedre arbejdsmiljø. Pakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Der er udviklet en forebyggelsespakke specifikt til metal- og maskinvirksomheder.

Læs mere her

Medlemsnyt

2014 blev et godt år for VIKING Life-Saving Equipment

VIKING Life-Saving Equipment har netop fremlagt regnskab for 2014, som fremviser et år med voksende omsætning og indtjening. Selskabet tilskriver væksten sin 2015-strategiplan, der fokuserer på profitabel vækst gennem udvikling af udvalgte markeds- og produktområder. I maj 2014 underskrev VIKING en stor aftale med den norske oliegigant Statoil om vedligeholdelse og service af sikkerhedsudstyr på 36 platforme i Nordsøen. Hermed mener VIKING at have fået deres gennembrud på offshoreområdet.

Læs pressemeddelelse fra VIKING

Positive tal og fremgang for Assens Skibsværft

Efter udbygning af deres faciliteter har Assens Skibsværft i de senere år haft mulighed for at håndetere store trawlere, og det er netop på dette punkt, at Assens Skibsværft adskiller sig fra de andre værfter i Sydfynsområdet. Konkurrencen inden for reparationer, ombygninger og anden service er hård for de fynske værfter, og at Assens Skibsvært kan påtage sig større opgaver har altså gjort en markant forskel på bundlinjen.

Læs artiklen på www.soefart.dk


FAYARD får bedste årsregnskab i fem år

Både overskud og omsætning var det bedste i fem år for skibsværftet FAYARD på Fyn. FAYARD’s resultat voksede sidste regnskabsår fra 30,2 millioner kroner til 41,4 millioner kroner. Omsætningen voksede til 816 millioner kroner i 2013/2014 fra 591 millioner kroner året før. Værftet har forskudt regnskabsår 1. oktober 2013 til 30. september 2014. FAYARD har i gennemsnit 350 mand beskæftiget på de to Scandlines-færger, der skal sejle på Gedser-Rostock, og som forventes klar til levering sidst på året. FAYARD beskæftiger i alt omkring 450 mand.

Læs mere på ShippingWatch

Nye medlemmer

Danske Maritime byder velkommen til Ericsson Danmark A/S og Johnson Controls Danmark som optages i Foreningen 1. april.

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934