• newsbanner38.jpg
 • newsbanner31.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner46.jpg
 • newsbanner33.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner54.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner48.jpg
 • newsbanner29.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner6.jpg
 • newsbanner47.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Nyt fra Danske Maritime - november 2013

Velbesøgt maritim konference på Christiansborg

Fredag den 22. november afholdt CO-industri, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime i fællesskab konferencen 'Det Blå Danmark – fra vækstplan til virkelighed' på Christiansborg.

Med over 150 deltagere var konferencen, der blev støttet af Den Danske Maritime Fond, særdeles velbesøgt. Stemningen på dagen emmede af optimisme for Det Blå Danmarks fremtid, og det er positivt, at så mange maritime interessenter var med til at sætte fokus på, hvordan branchen i fællesskab bedst udnytter Det Blå Danmarks vækst- og beskæftigelsespotentiale.

Dagen bød på en lang række spændende indlæg fra maritime aktører og politikere, herunder uddannelsesminister Morten Østergaard.

Læs mere

Det Blå Danmark markeres på verdenskortet med Danish Maritime Days

Den 15. november lancerede erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen den nye internationale maritime begivenhed Danish Maritime Days.

Danish Maritime Days er et initiativ, som er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet ved Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime, og målet er at skabe en international, tilbagevendende begivenhed, der markerer Danmarks ledende rolle som global maritim nation og en kerne i det maritime Europa.

Danish Maritime Days vil være en større platform af selvstændige faglige, sociale og netværksarrangementer, der vil skulle afholdes i tæt samarbejde med og med inddragelse af hele Det Blå Danmark.

Læs mere

OECD-workshop: Global Value Chains in Shipbuilding

En række skibsbygningsnationer var til stede, da OECD den 27. november afholdt workshoppen 'Global Value Chains in Shipbuilding' i Paris.

Danske Maritime var blandt deltagerne i workshoppen, hvor hele værdikæden inden for skibsbygning – fra produktionen af de mindste komponenter til det færdige skib og videre til ophugning – blev drøftet.

Interessenter fra en lang række OECD-medlemsstater samt repræsentanter fra hele værdikæden drøftede blandt andet den stigende betydning af den maritime know-how, som skal bruges til fremadrettet at udnytte det store uudnyttede potentiale i verdens store oceaner. Ved workshoppen fortalte repræsentanter fra bl.a. Vietnam og Filippinerne, hvordan de satser på skibsbygning som en strategisk væsentlig industri. Også den globale overkapacitet inden for såvel skibsbygning og shipping blev berørt ved workshoppen. 

Blå arbejdspladser via grønne løsninger

Regeringen indgik den 31. oktober to brede aftaler om i alt 859 millioner kroner fra den såkaldte forskningsreserve.

Aftalerne indebærer støtte til forskningen på udvalgte områder, bl.a. 27 mio. til forskning i transport og logistik, herunder maritim forskning, og 257 mio. kr. til den nye 'Danmarks Innovationsfond'.

Danmarks Innovationsfond skal i 2014 udbyde fem samfundspartnerskaber, hvoraf det maritime INNO+-indspil 'Blå arbejdspladser via grønne løsninger' er det ene. Således har Det Blå Danmark en betydelig rolle i den strategiske forskningsprioritering, og Danske Maritime ser frem til et konstruktivt samarbejde i branchen om det nye samfundspartnerskab på det maritime område.

SDU åbner op for ny maritim kandidatuddannelse

Syddansk Universitet åbner nu op for en helt ny kandidatuddannelse, cand.tech. i Maritim Teknologi.

De studerende får på den toårige kandidatuddannelse en helt ny værktøjskasse, som ud over den tekniske viden blandt andet indeholder jura, ledelse, økonomi og miljø. Med den nye kandidatuddannelse vil maskinmestrene være i stand til at lave komplicerede analyser og eksempelvis beregne, om det kan betale sig for en virksomhed at sejle på brændstof med lavt svovlindhold, eller om det vil give mere mening at investere i en røgrensningsteknologi for at overholde miljøkravene.

Den nye kandidatuddannelse er målrettet til at give maskinmestre, styrmænd og andre maritime professionsbachelorer helt nye kompetencer tilpasset erhvervets behov. Den nye uddannelse vil således ikke mindst øge mulighederne for at få spændende og udfordrende job på land. For yderligere oplysninger om den nye maritime kandidatuddannelse: www.sdu.dk/mtek.

En kommende industristrategi

For den danske maritime industri er gunstige rammevilkår af afgørende betydning, hvis branchen skal udnytte sit betydelige potentiale for øget vækst og beskæftigelse.

Danske Maritime ser derfor gerne, at den kommende industristrategi kommer til at indeholde elementer, der fremadrettet sikrer de maritime industrivirksomheder bedre og mere konkurrencedygtige rammevilkår.

De maritime industrivirksomheder i Danmark har nogle helt særlige udfordringer, som kræver særlig opmærksomhed. Selv den mindste maritime virksomhed opererer på et globalt marked, og for de maritime industrivirksomheder afhænger deres succes således af, om de er underlagt de rette vilkår for at konkurrere internationalt. Noget, der er af stor betydning i denne sammenhæng, er virksomhedernes mulighed for mobilitet. De skal fleksibelt kunne sende medarbejdere rundt i verden, og her kunne en maritim montørordning være med til at gøre det nemmere for virksomhederne at flytte rundt på deres arbejdskraft efter de konkrete opgavers behov.

Læs mere

Dansk-kinesisk maritimt seminar

For at øge samarbejdet mellem Kina og Danmark på det maritime område inviterer det kinesiske eksportråd sammen med Danske Maritime, Danmarks Rederiforening og EKF til et maritimt seminar i København den 9. december 2013 kl. 11:45 til 16:30.

Seminaret afholdes i forbindelse med et maritimt delegationsbesøg fra Kina med deltagelse af repræsentanter fra det kinesiske ministerium for industri og informationsteknologi (MIIT), den kinesiske værtsorganisation CANSI og kinesiske værfter.

Seminaret har til hensigt at styrke og udvide samarbejdet mellem kinesiske og danske maritime virksomheder. Klik her for yderligere oplysninger om program og tilmelding.

Seminar om retrofit 

Partnerskab for maritimt retrofit, som danske Maritime er en del af, inviterer den 18. december til et seminar om fremtidens retrofitmuligheder.

Ved seminaret, der afholdes hos Søfartsstyrelsen, kan man høre fremtidsforsker Uffe Palludan og toneangivende aktører fra branchen give bud på perspektiver, udfordringer og muligheder inden for maritimt retrofit.

Klik her for yderlige oplysninger og tilmelding.

EU-Kina-dialog om skibsbygning 

Den 28. oktober deltog Danske Maritime i et dialogmøde mellem EU og Kina om skibsbygning. 

Dialogmødet afholdes med jævne mellemrum med henblik på at udveksle oplysninger og synspunkter om udviklingen inden for skibsbygning, nye politiske initiativer af betydning for sektoren og de stigende krav om energieffektivitet samt miljøbeskyttelse og deres betydning for såvel den eksisterende flåde som for skibsbygning og de maritime udstyrsproducenter.

Fra kinesisk side blev der ved dialogmødet givet udtryk for, at man så et grundlag for øget samarbejde mellem den europæiske og kinesiske maritime industri inden for grøn skibsbygning. Kinesiske maritime virksomheder kan bruge de europæiske styrker inden for skibsdesign, forskning og udvikling af maritimt samt vedrørende regeludvikling, mens man fra europæisk side kan udnytte den kinesiske styrke inden for bygning af mange skibe af samme type til lave omkostninger.

I mødet deltog repræsentanter for Chinese Ministry of Industry and Technology (MIIT), China Institute of Marine Technology & Economy, China Association of National Shipbuilding Industry (CANSI) og Shanghai Merchant Ship Design & Ship Design Institute. Fra EU's side deltog, udover Danske Maritime, repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Sea Europe, den tyske værftsforening VDMA, MAN Diesel & Turbo - Tyskland og Robert Bosch -Tyskland. 

Fremgang hos Odense Maritime Technology 

Odense Maritime Technology er i fremgang. Antallet af medarbejdere har været voksende i hele virksomhedens tre år lange levetid, og for nyligt rundede virksomheden 80 ansatte. 

Odense Maritime Technology er netop kommet ud af det seneste regnskabsår med et driftsoverskud på 3,8 millioner kroner og en årsomsætning på 53 mio. kroner. Det er en betydelig fremgang fra sidste års omsætning på 27,8 mio. kr. Det er især vækst i nye kinesiske og indiske forretninger, der trækker omsætninngen op. Odense Maritime Technology har åbnet kontorer i Kina og Indien for at være tæt på de lokale værfter. 

MAN-motorer i Carnival Cruise Line-skibe 

Carnival Cruise Lines har valgt at udstyre det første skib i rederiets nye generation af krydstogtskibe med MAN Diesel & Turbos 48/60CR mediumspeed motorer. 

Det nye krydstogtskibeskib får en størrelse på 121.100 bruttoton og vil have plads til 5.000 passagerer. Det skal bygges hos Fincantieri i Italien, og leveringen af skibet er planlagt til foråret 2016. 

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934