• newsbanner45.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner27.jpg
 • newsbanner6.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner36.jpg
 • newsbanner40.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner11.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner2.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner28.jpg
 • newsbanner21.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Dansk erhvervspolitik

Som politisk talerør og central høringspartner for den danske maritime industri har Danske Maritime en række klare holdninger til, hvad en dansk erhvervsstrategi for Det Blå Danmark bør indeholde.

For Danske Maritime er hovedsigtet med erhvervsstrategien at styrke konkurrenceevnen og promovere Danmark som maritimt kompetencecenter. Med det som hensigt arbejder Danske Maritime for gode og stabile rammevilkår for virksomheder i den danske maritime industri.
 

Globalt erhverv

Danske Maritimes medlemmer er virksomheder, der inden for hver deres felter er blandt de førende på verdensmarkedet. Det Blå Danmark er ikke kun er danske virksomheder, der leverer til hinanden. De forskellige grene af Det Blå Danmark har et nært samarbejde med og stor glæde af hinanden, men ligesom rederierne ikke kan leve af at transportere Danmarks import og eksport, så kan danske maritime producenter ikke nøjes med danske eller europæiske kunder. Danske maritime leverandører leverer til hele verdens søtransport, og en erhvervsstrategi for Det Blå Danmark bør derfor fokusere globalt.

 

Maritim montørordning

Der er behov for en "maritim montørordning", hvor virksomheder, som sender medarbejdere ud på skibe for at vedligeholde, opgradere dem eller lignende får mulighed for at få forbedret deres lønkonkurrenceevne.

laesmere

 

Industriproduktion i Danmark

Industriproduktion er nødvendig for innovation og produktudvikling. Virksomhederne har nytte af den praktiske produktion og tilbagemeldinger fra installatører og reparatører her i Danmark for at kunne videreudvikle deres produkter. Danske virksomheder kan sagtens lade dele af produktionen foregå i udlandet, og det kan der være mange fordele ved. Men hvis ikke de danske produktionsvilkår tillader, at centrale dele af produktionen bevares i Danmark, så vil virksomhederne med tiden lægge flere og flere af deres aktiviteter i udlandet og måske på sigt ophøre med at være danske.

laesmere

 

Eksport

Danske maritime virksomheder konkurrerer globalt, og vækstplanen for Det Blå Danmark bør derfor også have et globalt fokus. Som et af Danmarks væsentligste eksporterhverv bør den maritime industri have rammer, der understøtter eksportmulighederne.

For de danske maritime virksomheder er deres finansieringsmuligheder, eller mangel på samme, helt afgørende for deres eksport. Ofte vil det være svært for især mindre leverandører at opnå den nødvendige adgang til finansiering. Dette er en hæmsko for konkurrencen med virksomheder i lande, hvor adgangen til finansiering er bedre. Der bør være lettere adgang til eksportfinansiering og –garantier også for mindre udstyrsleverandører, der handler med eksempelvis skibsværfter i Asien, ikke mindst i forbindelse med den globale grønne omstilling, som danske maritime leverandører spiller en vigtig rolle i.

 

Implementering af ny teknologi

Når nyt udstyr og nye metoder er udviklet, er det et særligt problem i den maritime sektor at indføre eller opsætte de første eksemplarer. For skibsfart er der særlige sikkerheds- og vedligeholdelsesproblemer, som tilskynder skibenes ejere og brugere til at foretrække velafprøvet udstyr, der har været i drift længe, og hvis brug og virkning er velkendt. Bryder udstyr sammen på havet, er det ofte vanskeligt eller umuligt at reparere, og skibe kræver derfor typisk mere driftsikkert udstyr end tilsvarende på land. Dette er svært at dokumentere uden længere tids drift. Det er på den anden side vanskeligt at opnå en driftserfaring med førstegeneration af udstyr eller metoder, der er helt nyudviklet. Det er kun muligt at indføre ny teknologi, hvis nogen vil være de første til at bruge den, og der bør derfor være incitamenter til at installation af nyt udstyr.

laesmere

 

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Det er afgørende for virksomheder i Danmark at have adgang til den kompetente og kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. Det stiller selvfølgelig nogle overordnede krav til uddannelser og kompetenceudvikling. Men det betyder fx også, at en virksomhed skal kunne importere arbejdskraft, hvis den kompetence, virksomheden efterspørger, ikke kan skaffes inden for landets grænser, ligesom virksomheden skal kunne udsende medarbejdere til de dele af verden, hvor virksomheden har aktiviteter. Det er vigtigt, at de danske rammevilkår understøtter disse behov.

laesmere

 

Offentlige indkøb

I Danmark stiller vi høje krav til virksomhederne inden for områder som social ansvarlighed, sikkerhed, miljø, klima og arbejdsmiljø. Disse krav bør man fra officiel dansk side selv overholde, når man står på købersiden. Desværre har vi ofte set, at når den danske stat skal investere i fx et forsvarsskib giver man køb på de høje standarder til fordel for en lav pris.

Danske Maritime påpeger, at EU's udbudsregler ikke skal tvinge myndigheder til at tage imod udenlandske tilbud, der bygger på lave niveauer eller ulovlige tilstande. Hensigten er at fremme konkurrence mellem virksomheder på pris og kvalitet.
 

Administrative byrder

Erhvervspolitik handler i høj grad om tiltag, der virker på lang sigt, og kræver derfor tålmodighed og stabilitet. I en global verden er det også vigtigt, at de steder, hvor de samme regler gælder, bliver de også håndhævet ens.

For danske virksomheder, maritime som andre, gælder der vilkår, som i mange tilfælde er langt mere byrdefulde, end der er behov for, og Danske Maritime arbejder derfor for, at de administrative byrder lettes.

 

 

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934