• newsbanner23.jpg
 • newsbanner54.jpg
 • newsbanner26.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner19.jpg
 • newsbanner15.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner34.jpg
 • newsbanner35.jpg
 • newsbanner7.jpg
 • newsbanner44.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner53.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner14.jpg
 • newsbanner48.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Samarbejde styrker maritime erhvervsmuligheder i Arktis

Den danske maritime industri med dens styrkepositioner inden for specialsegmenter, innovation og grønne teknologier og løsninger har gode muligheder for at drage fordel af den udvikling, der pågår i Arktis, viste det erhvervspolitiske seminar i starten af september.

Mulighederne for maritim vækst i Arktis tiltrækker sig større og større opmærksomhed for den danske maritime industri.
Senest deltog Danske Maritime i et erhvervspolitisk seminar i Nuuk, Grønland, den 2.-3. september 2014. Mere end 70 personer fra danske og grønlandske virksomheder, organisationer og myndigheder drøftede mulighederne og barriererne for realisering af det maritime vækstpotentiale i Arktis. Afsættet for drøftelserne var de foreløbige resultater af en analyse af barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv, som Søfartsstyrelsen har igangsat med støtte fra Den Danske Maritime Fond, og som gennemføres af konsulentvirksomheden NIRAS. Den endelige rapport forventes offentliggjort snarest.
Blandt deltagerne var der bred enighed om vigtigheden af at styrke samarbejdet både på tværs af virksomheder og myndigheder, men også mellem Grønland og Danmark. Der blev desuden identificeret et behov for at styrke de maritime, arktiske kompetencer set i lyset af den forventede øgede aktivitet i og omkring Grønland i forbindelse med udviklingen af transpolare skibsruter, krydstogtsbranchen, søtransport af gods, råstofsektoren m.m., og ikke mindst den kommende polarkode og dens mulige følgeskab af særlige retningslinjer inden for Kongeriget Danmark.

Fokus på rammebetingelser
Der var ligeledes bred enighed om, at en forudsætning for udviklingen og realiseringen af det maritime erhvervs potentiale i Grønland er, at rammebetingelserne forbedres væsentligt.

 • Den eksisterende infrastruktur er mangelfuld, og store investeringer er påkrævet. Det er investeringer, som det grønlandske selvstyre ikke kan afholde på grund af de begrænsede offentlige budgetter.

 • Arbejdstyrken, herunder tilgængeligheden af kvalificeret lokal arbejdskraft inden for en række væsentlige fagområder, er begrænset, og forudsætter relevant opkvalificering og om nødvendigt tilgangen af udefrakommende arbejdskraft.

 • Erhvervsstrukturen er domineret af enkeltmandsvirksomheder og få større selvstyreejede selskaber, heriblandt forsyningsselskabet Nukissiorfiit, Royal Arctic Line (RAL), Tele Greenland m.fl. Alle selskaber, der i dag har de facto monopol inden for deres respektive forretningsområder. 

Der efterlyses derfor reformer til at understøtte rammevilkårene for investeringer og fremtidig erhvervsudvikling. Behovet for reformer fremhæves også i den nyligt offentliggjorte rapport fra Økonomisk Råd.

Høje eltakster udgør barriere
Af konkrete udfordringer drøftede Danske Maritime bilateralt med Selvstyret den nuværende tarifstruktur på elforsyningsområdet. Den udgør en barriere for både etablerede virksomheder i Grønland og etableringen af nye maritime industrivirksomheder til at servicere den forventede øgede aktivitet i og omkring Grønland. Den nuværende tarifstruktur bevirker blandt andet, at energiintensive erhverv inden for eksempelvis den maritime industri oplever en stigende international konkurrence som følge af et væsentligt højere omkostningsniveau. Dermed risikerer virksomhederne på sigt en faldende ordretilgang, og et deraf afledt kapacitetsoverskud. Det har konsekvenser for det maritime erhvervs fremtidige muligheder i Grønland. Danske Maritime har derfor anmodet Naalakkersuisut (den grønlandske regering) om at undersøge en passende og egnet løsning på dette, og har også fremsendt konkrete løsningsforslag.

Følgegruppe i arbejdstøjet
Danske Maritime er endvidere en del af en følgegruppe nedsat af det danske Udenrigsministerium. Følgegruppen skal følge arbejdet i Arctic Economic Council, der netop har afholdt det første og etablerende møde i Iqaluit, Canada, hvor der blev nedsat en eksekutiv komité, som i den kommende tid skal arbejde videre med at konkretisere de overordnede mål og retningslinjer. Følgegruppen mødtes for første gang i juni 2014, og den forventes at mødes igen inden udgangen af indeværende år. Temaet for næste møde i Artic Economic Council vil være opfølgning på og drøftelse af konkrete forslag og initiativer, hvor det vil være relevant med indspil fra følgegruppen.

Danske Maritime vil fortsat følge udviklingen i Arktis og ligeledes bidrage aktivt i det videre arbejde med henblik på at varetage den danske maritime industris interesser.

For yderligere information, kontakt venligst Tor Hjorth-Falsted, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934