• newsbanner55.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner20.jpg
 • newsbanner52.jpg
 • newsbanner51.jpg
 • newsbanner16.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner50.jpg
 • newsbanner33.jpg
 • newsbanner59.jpg
 • newsbanner11.jpg
 • newsbanner56.jpg
 • newsbanner49.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner32.jpg
 • newsbanner42.jpg
 • newsbanner1.jpg
 • newsbanner7.jpg
 • newsbanner60.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Skal der rejses tvivl om dato for nye svovlkrav?

Af Michael Prehn, underdirektør, Danske Maritime

Til efteråret skal den internationale maritime organisation IMO beslutte, om man vil gennemføre de internationale skærpede svovlkrav som forudset i 2020 eller udskyde dem til 2025. Kravene er indført af sundhedsmæssige hensyn.

Danske Maritime er bekymret over den tendens, der synes at være til at udskyde nye regler i IMO. Vi har set, at ballastvandskonventionen ikke er trådt i kraft, og på trods af faste datoer i teksten, er disse udskudt i flere omgange.

Dette virker til skade for de producenter, der udvikler udstyr til at opfylde nye krav med, og for de rederier, der i god tid sikrer sig, at de kan opfylde kravene. Det virker også til skade for IMO’s mulighed for at indføre nye regler.

Alene forventningen om, at de skærpede svovlkrav måske udskydes til 2025, vil betyde, at raffinaderierne vil tøve med at foretage de nødvendige investeringer. Også rederier, der ellers godt kunne nå at investere i alternativer som røggasrensning eller nye brændstoffer vil tøve med at træffe denne beslutning, hvis de mener, at der er mulighed for at vente. Det kan igen svække producenternes interesse i at udbygge og forbedre løsningerne.

IMO har, som aftalen foreskriver, gennemført en analyse af mængden af brændstof med lavt svovlindhold. Analysen er gennemført med tilsyn af en styrekomite, med en meget bred sammensætning, bestående af 13 lande, seks organisationer og Europa Kommissionen. Rapporten blev gennemført af et internationalt konsortium og giver en vurdering af tre scenarier med forskellig vækst i transportbehov og forskellige antagelser om f.eks. brug af skrubbere. I alle tre scenarier når rapporten frem til, at der vil være tilstrækkelig kapacitet af brændstof med lavt svovlindhold, og der er således ikke grundlag for at ændre beslutningen om, at de skærpede krav indføres i 2020.

Billedet er imidlertid forvirret af, at nogle af styrekomiteens medlemmer har deltaget i udarbejdelsen af en alternativ rapport, der er udarbejdet af to anerkendte amerikanske konsulentbureauer. Denne rapport finder afgørende flaskehalse, som den ikke anser det for sandsynligt, at raffinaderierne vil overvinde, og selv om det skulle ske, frygter rapporten, at det vil betyde stigende priser på næsten alle typer brændstof i alle dele af verden. Denne rapport argumenterer således for en udskydelse. Det er dog ikke klart, om disse argumenter ikke lige så fuldt vil gælde i 2025. Hvis det er tilfældet, er rapporten jo mere et argument for at opgive de strengere svovlkrav, fordi vi ikke har råd.

Det vil altid være muligt at skabe tvivl om, hvorvidt der vil være kapacitet af den ene eller den anden art, men i dette tilfælde vil en øget brug af røggasrensning kunne opveje en eventuel mangel på lavsvovlholdig olie. Naturgas og andre alternative brændstoffer kan supplere, hvis der skulle vise sig kapacitetsproblemer for olien.

En udskydelse af datoen vil næppe føre til andet end en gentagelse af debatten med fem års forsinkelse, hvis oliebranchen ikke af andre grunde investerer i den nødvendige kapacitet.

Det største problem i dag er usikkerheden omkring IMO’s fastholdelse af aftalte datoer, som endnu en gang rammer ikke mindst rækken af virksomheder, der har investeret i udviklingen af anlæg.

De nye krav bør træde i kraft i 2020. Ellers vil både innovative virksomheder og sundheden blive ramt.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934